Osebni podatki predstavljajo zlato prihodnosti. Navedenega se zaveda tudi Evropska unija, zato je sprejela novo splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov – GDPR uredba ali EU General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR postavlja varstvo osebnih podatkov na novo raven, saj od poslovnih subjektov, ki pri svojem poslovanju obdelujejo osebne podatke posameznikov zahteva strožje pogoje za obdelavo in pridobivanje osebnih podatkov. Spremembe pravil varstva osebnih podatkov zato terjajo prilagoditve obdelave in zbiranja osebnih podatkov s strani poslovnih in javnih subjektov. GDPR predstavlja velik izziv za poslovne subjekte, vendar hkrati tudi veliko poslovno priložnost, saj bodo podjetja z ustrezno prilagoditvijo na nova pravila varstva osebnih podatkov strankam lahko sporočila, da so zaupanja vredna ter, da so njihovi osebni podatki ustrezno zavarovani in obdelovani.

Read more