Ena izmed primarnih nalog vseh nas je, da ohranimo primerno, stabilno in prijazno okolje vsem zanamcem, potomcem, na splošno vsem živim bitjem, ki živijo in bodo živeli na zemlji v prihajajočih obdobjih.


Iztočnica je osnova za vse nadaljne korake navezujoč se na rabo energije, energentov, s katerimi človek vzdržuje delovne procese, uporablja energijo za ustvarjanje prijetnih bivanjskih pogojev, obenem pa izvaja vplive na okolico.

Največkrat ljudje asociiramo porabo energije z uporabljanjem energentov za ogrevanje prostorov in uporabo pogonskih goriv za prevozna sredstva. Ti dve postavki v družinskem proračunu predstavljata znaten delež in s čedalje višjimi cenami energije, ob predpostavki da se obstoječe stanje ne spremeni, se ta delež ne bo zmanjševal, temveč ravno obratno, močno povečeval. Enako situacijo lahko preslikamo na celoten prostor, družbo, državo, kontinent, celoten svet.

S povečanjem ozaveščenosti ljudi, pa tudi celotno sliko finančne situacije sveta, se skrb za zmanjševanje izdatkov oz. učinkovitejšo rabo energije odraža na vseh nivojih družbe. Tako nas vsakodnevno obdajajo informacije, kako lahko zmanjšamo porabo energije in obenem privarčujemo znatna sredstva.

Največkrat so vse informacije, povezane z zmanjševanjem porabe energije, povezane z vlaganjem in posodabljanjem infrastrukture, uporabo novih tehnologij, uporabo naprednih izolativnih materialov in uporabo obnovljivih virov energije. Vse naštete akcije seveda res pripomorejo k zmanjšanju in učinkovitejši rabi energije, vendar pa je vse našteto povezano s precejšnimi finančnimi vložki, ki velikokrat presegajo zmožnosti investitorja oz. imajo zelo dolgo obdobje povrnitve upravičenosti naložbe. O vseh tehničnih novostih je veliko napisanega in je moč s preprostim iskanjem po internetu ali strokovnih revijah izvedeti zelo veliko. Za poglobljeno poizvedbo, pa se je najbolje obrniti na strokovnjaka s posameznega področja in pridobiti verodostojne informacije.

Mehki ukrepi
Zelo malo ljudi se zaveda, da so veliki prihranki možni že s t.i. mehkimi ukrepi, ki od nas ne zahtevajo skorajda nič oz. zelo malo finančnih investicij, učinki pa so lahko že zelo veliki. Zahtevajo samo razmislek ali nasvet strokovnjaka s posameznega področja, velikokrat pa samo logično razmišljanje nas samih.

Dober in enostaven primer varčevanja energije je striktno ugašanje luči v prostorih, ob njihovi neuporabi. To navado je dobro privzgojiti že otrokom, ki bodo s konstantno navado pridobili bogato izkušnjo, ki jo bodo s pridom uporabljali in prenesli na druga področja, celo življenje. Z manjšim vložkom in namestitvijo senzorskih tipal ali časovnih stikal lahko ta proces tudi avtomatiziramo. Brez dodatnih stroškov lahko zmanjšate porabo tudi z izklapljanjem polnilcev in drugih elektronskih naprav, ki jih danes nemalo najdemo v vsakem bivališču.

Na področju ogrevanja pa lahko zelo veliko privarčujemo že z nekaj preprostimi ukrepi, ki na prvi pogled ne prinašajo bistvenih prihrankov, na daljši rok, pa brez enega evra investicije prinesejo znatne prihranke. Zmanjševanje temperature prostora za 1°C pomeni prihranek v porabljeni energiji med 6-8%. Nadaljni koraki so še bistveno bolj enostavni. Konstantno dovajanje svežega zraka v prostor naj postane del navade. Z vsakodnevnim krajšim prezračevanjem bivalnih prostorov, nekajkrat na dan, boste dosegli večkratni učinek. Prostor bo prezračen, hkrati pa boste preprečili ohlajanje sten in pohištva. Prezračevanje je nujno za zdravje in preprečevanje pojavljanja plesni. Ogrevanje svežega zraka, v primerjavi z zatohlim, pa je nekajkrat hitrejše. Med cenejše investicije v zmanjšanje porabe energije lahko umestimo tudi namestitev termostatskih glav na ventile, s katerimi pridobite enostavno reguliranje porabe energije.

Vsi našteti ukrepi omogočajo zmanjševanje porabe energije ob zanemarljivih investicijskih vložkih. Najpomembnejša je lastna volja in kontrola, ki privede do prihrankov. Z ustvarjenimi prihranki pa lahko na daljši rok zamenjamo dotrajano inštalacijo in jo zamenjamo z učinkovitejšo. Tak način varčevanja in investiranja v posodabljanje infrastrukture srečujemo tudi na nivoju javnih inštitucij in družb. Imenujemo ga tudi pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije.


Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije je instrument, s katerim si inštitucije in družbe omogočijo ustvarjanje prihrankov energije, obenem pa omogočijo energetsko posodobitev objektov na finančno vzdržen način. Kako to dosežejo? Vsaka inštitucija ali družba določen del sredstev nameni za porabo energije v svojih objektih. Z energetskim izboljšanjem lahko višino porabljenih sredstev prepolovijo, ustvarjeno razliko pa investirajo v energetsko posodobitev objektov.

Kot celoten sistemski ukrep na nivoju inštitucij in družb in očitno zmanjševanje stroškov, ne samo na račun optimizacije in krčenje kadra, lahko družbe štejejo tudi možnost vpeljave mednarodnih standardov, ki celovito upravljajo z energijo, ISO 50001:2011, Sistem za upravljanja z energijo. Več kot očitno se s sistemskimi rešitvami učinkovito zmanjšuje stroške porabe energije, kar kažejo tudi kazalci družb, ki so omenjeni standard že vpeljale v svoje poslovanje. več

Celoviti dokumentu na področju energetske učinkovitosti
Kot enega izmed krovnih dokumentov na področju energetske učinkovitosti lahko štejemo tudi dokument evropske komisije, nova direktiva EU na področju energetske učinkovitosti, ki jo je junija 2011 predlagal generalni direktorat za energijo. V njem podaja korake in smernice EU na področju energetske učinkovitosti do leta 2020, kot izhodišče odgovornega ravnanja porabe energije.

Viri:

  1. http://sl.wikipedia.org/wiki/Standardizacija
  2. http://www.energetika.net/o-nas/kontakt
  3. http://www.transportweekly.com/pages/en/news/articles/89606/
  4. http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/2011_directive/country/20110622_energy_efficiency_directive_sl_slides_presentation.pdf
  5. http://ec.europa.eu/energy/efficiency/index_en.htm

Tadej Jontez
Direktor