ISO 45001: Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

 
 
 
Vprašajte nas

Kontakt

  Standard*:

  ISO 9001ISO 14001ISO 27001ISO 45001IATF 16949FSC / PEFCISO 50001LCA analizaGDPRDrugo


  * obvezno polje.
  Strinjam se s splošnimi pogoji.

  ISO 45001

  Poskrbite za zdravje pri delu vaših zaposlenih

  Vedno več organizacij želi poskrbeti za dokazovanje odgovornosti do poklicnega zdravja in varnosti pri delu. To je v večini primerov ključno za zaposlene, vendar tudi za odjemalce, interesne skupine in ugled organizacije. Poleg tega vedno bolj stroga zakonodaja zahteva, da organizacije prikažejo jasno in aktivno prizadevanje za zdravje in varnost. Odjemalci in zaposleni te dokaze želijo vnaprej, seveda poleg zagotovila, da organizacija njihove zahteve dosega sedaj in jih bo tudi v prihodnosti.

  To je izziv, vendar hkrati tudi priložnost, da organizacije znižajo tveganja in zagotovijo varnejše delovno okolje. Lahko ga uvede vsaka organizacija, ne glede na vrsto njenih dejavnosti ali industrijski sektor, iz katerega izhaja.

  Pridobitev certifikata ISO 45001 vključuje:

  ► izboljšanje varnostne kulture,
  ► povečanje učinkovitosti ter posledično zmanjšanje števila nezgod in izpadov proizvodnega časa,
  ► povečanje nadzora nad nevarnostmi in znižanje tveganj z zastavljanjem okvirnih in izvedbenih ciljev ter zmanjševanjem potencialne odgovornosti,
  ► izkazana skladnost z zakonodajo,
  ► izboljšana javna podoba v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu,
  ► zniževanje zavarovalnih premij,
  ► vključenost v strategijo trajnostnega razvoja,
  ► izkazana zavezanost k varovanju zaposlenih, lastnine in podjetja,
  ► spodbuda učinkovitejši notranji in zunanji komunikaciji.


  Pogosto zastavljena vprašanja o ISO 45001

  Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu (ISO 45001) je mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve v zvezi s sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu, da bi podjetja lažje obvladovala varnostna tveganja in povečale učinkovitost svojega delovanja.

  Kaj je ISO 45001?

  Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001 (prej poznan kot OHSAS 18001) je mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve v zvezi s sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu, da bi podjetja lažje obvladovala varnostna tveganja in povečale učinkovitost svojega delovanja.

  Standard se lahko uporablja za vse poslovne in operativne dejavnosti ter zahteva tudi skladnost z vsemi veljavnimi regulativnimi okviri. ISO 45001 je usmerjen v obvladovanje tveganj in ima za cilj omogočiti organizacijam, da proaktivno upravljajo svoje procese, da bi zmanjšali tveganje za zdravje in varnost. Ta standard ne določa meril uspešnosti varnosti in zdravja pri delu, niti ne vsebuje podrobnih specifikacij za načrtovanje sistema upravljanja, vendar zahteva, da organizacija:

  • vzpostavi lastno varnostno politiko in cilje,
  • opredeli nevarnosti in tveganja,
  • oceni verjetnost in vpliv tveganja,
  • preveri skladnost z veljavnimi pravili,
  • načrtuje in uporabi ustrezne protiukrepe za preprečevanje poškodb, bolezni in smrtnih žrtev,
  • spremlja in izboljšuje delovanje.

  Katere so ključne značilnosti ISO 45001?
  • Velik poudarek na “zdravju”,

  • Usklajenost s standardom ISO 14001 (za olajšanje integracije),

  • Združljivost z ISO 9001

  • Uporaba cikla PDCA (planiraj-izvedi-preveri-ukrepaj),

  •  “Ocenjevanje skladnosti”, zahtevano kot pri standardu ISO 14001

  • Vključenost ljudi pri vzpostavljanju sistema in preiskovanju incidentov.

  Za koga velja standard ISO 45001?

  Standard OHSAS velja za vsa podjetja/organizacije, ki želijo:

  • Podpirati in spodbujati dobre prakse glede varnosti in zdravja pri delu,
  • Zmanjšati varnostna tveganja v delovnem okolju,
  • Zagotoviti pravilno uporabo svoje politike varnosti in zdravja pri delu ter doseganje ciljev,
  • Uvesti skupen jezik za zdravje in varnost v podjetju,
  • Vzpostaviti, uporabiti, nadzorovati in izboljšati sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu,
  • Dokazati skladnost z ISO 45001 zainteresiranim stranem,
  • Itn.

  Učinkovito izvajanje ISO 45001 zahteva jasno strukturo upravljanja z jasno opredeljenimi pristojnostmi in odgovornostjo, merljivimi cilji za izboljšave, sistematičnim pristopom k oceni tveganja in merljivimi rezultati. To vključuje spremljanje napak pri upravljanju zdravja in varnosti, revidiranje uspešnosti in pregledovanje politik in ciljev.

  Kakšne so prednosti izvajanja ISO 45001?

  • Izboljšanje ozaveščenosti in nadzor nad nevarnostmi in tveganji na delovnem mestu,
  • Spodbujanje zmanjšanja števila in resnosti nezgod in bolezni, povezanih z delom,
  • Izboljšanje zdravja in varnosti zaposlenih ter zadovoljstva ljudi,
  • Upravljanje skladnosti z zakonskimi in drugimi regulativnimi zahtevami,
  • Vzpostavitev okvira za učinkovito obvladovanje tveganj,
  • Izboljšanje produktivnosti,
  • Zmanjševanje stroškov, povezanih s pravnimi stroški in odškodninami
  • Izboljšanje podobe podjetja,
  • Itn.


  ISO 45001 je svetovno najbolj priznan standard, ki zagotavlja zdravje in varnost pri delu.