ISO 22000: Sistem vodenja varnosti živil

 
 
 

ISO 22000

Mednarodni standard, ki določa zahteve za sistem vodenja varnosti živil

(SVVŽ oz. angleška kratica FSMS). Izdala ga je mednarodna organizacija za standardizacijo – ISO (International Organization for Standardization). Izdan je bil tudi slovenski standard – SIST EN ISO 22000:2018.

ISO 22000 določa zahteve za sistem vodenja varnosti živil z namenom, da se organizaciji omogoči:

  • Načrtovanje, izvajanje, vodenje, vzdrževanje in posodabljanje sistema vodenja varnosti živil, s katerim se zagotovijo izdelki in storitve, ki so glede na namen uporabe varni;
  • prikazovanje skladnosti z ustreznimi zakonskimi in regulativnimi zahtevami za varnost živil;
  • vrednotenje in ocenjevanje medsebojno usklajenih zahtev kupcev glede varnosti živil ter prikazovanje skladnost z njimi;
  • uspešna predstavitev vidikov varnosti živil vključenim zainteresiranim strankam v prehranski verigi;
  • zagotavljanje, da organizacija usklajuje določeno politiko zagotavljanja varnih živil;
  • prikazovanje usklajenosti zadevnim zainteresiranim strankam;
  • pridobitev certifikacije ali registracije lastnega sistema vodenja varnosti živil pri zunanji organizaciji ali izvedba samoocenjevanja ali samodeklariranja skladnosti s tem standardom.

Vse zahteve tega standarda so splošne ter so namenjene vsem organizacijam v prehranski verigi ne glede na velikost in kompleksnost.

Standard podpira in je skladen tudi z načeli in cilji evropske Strategije » od njive do vilic« – za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem.

Organizacije, ki se brez omejitev lahko certificirajo po ISO 22000 so proizvajalci živil, krme, hrane za živali, proizvajalci surovin in sestavin (kmetje in ostali proizvajalci surovin oz. sestavin, vključno z nabiralci divjih rastlin in lovci ter proizvajalci plinov za uporabo v živilski industriji). Prodajalci ter organizacije, ki zagotavljajo prehranske storitve, storitve gostinstva – »catering«, storitve čiščenja in razkuževanja, storitve transporta, skladiščenja in distribucije ter dobavitelji opreme za čiščenje in sredstev za razkuževanje, embalaže in drugih materialov (npr. pribora in pripomočkov, plinov za uporabo v živilski industriji,…), namenjenih za stik z živili.

Standard omogoča vsem organizacijam, tudi majhnim in manj razvitim (npr. malim kmetijam, distributerjem, trgovcem ali strežbi), da v svojem sistemu vodenja varnosti živil uvedejo elemente, razvite z zunanjo pomočjo. Zahteve ISO 22000 je mogoče izpolniti z notranjimi in/ali zunanjimi sredstvi in viri.

Organizacije ob njegovi vpeljavi na bolj sistematičen način pristopijo k obvladovanju vseh področij. Imajo vpliv na varnost proizvoda ali storitve (voditeljstvo, viri, dokumentacija, prerekvizitni programi, usposobljenost, korektivni ukrepi, izredne razmere in dogodki, HACCP načrt, notranje presoje,…) ter hkrati izpolnjujejo zahteve zakonodaje in pričakovanja odjemalcev.

Zahteve in struktura standarda ISO 22000 so usklajene z nekaterimi drugimi standardi ISO (npr. z ISO 9001 in ISO 14001), kar organizaciji omogoča lažjo integracijo v obstoječi sistem vodenja ter optimizacijo stroškov.