GDPR : Uvedba varstva osebnih podatkov

 
 
 

Prilagoditev podjetja na zahteve GDPR

Varstvo osebnih podatkov  / Uredite upravljanje z osebnimi podatki v vašem podjetju v skladu z Splošno Uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

GDPR : Uvedba varstva osebnih podatkov

25. 5. 2018 je v veljavo stopila Splošna Uredba o varstvu podatkov, poznana tudi kot GDPR, ki ureja področje varstva osebnih podatkov v Evropski Uniji. Uredba je splošno veljavna za vse organizacije, ki upravljajo oziroma obdelujejo osebne podatke. Nova pravila na področju varstva osebnih podatkov nalagajo podjetjem prilagoditev poslovanja in dela. Nezakonita obdelava osebnih podatkov lahko za podjetje pomeni nastanek varnostnega incidenta in uvedbo postopka s strani nadzornega organa. Slednje za podjetje pomeni nepotrebne zastoje v poslovanju in finančne posledice v primeru kazni. Zato je za podjetje smiselno, da prilagodi poslovanje na področju upravljanja z osebnimi podatki ter tako poskrbi, da se osebni podatki v podjetju obdelujejo na zakoniti način in v skladu z veljavno zakonodajo. Obenem pa podjetje s tem svojim strankam pokaže, da področje varstva osebnih podatkov jemlje resno ter da so osebni podatki strank in partnerjev pri njih varni.

Poslovne koristi izvedbe prilagoditve GDPR:

 • Prepoznavanje in zmanjšanje tveganj nezakonite obdelave osebnih podatkov na želeno raven,
 • Izboljšanje zaupanja kupcev in poslovnih partnerjev
 • Zmanjšanje tveganja za nastanek kršitve varstva osebnih podatkov, uvedbe inšpekcijskega postopka ali pridobitve kazni zaradi nezakonite obdelave osebnih podatkov.

Kako vam lahko pomagamo?

Vašemu podjetju lahko kompetentno pomagamo pri ustrezni pripravi oz. pri zagotavljanju skladnosti z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov. Sodelovali smo pri številnih projektih (male in velike družbe) zagotavljanja skladnosti z GDPR.

Težimo k viziji, da pri izvedbi prilagoditve vedno upoštevamo kontekst podjetja in izvedemo le tiste prilagoditve, ki so glede na stanje podjetja in glede na zahteve zakonodaje potrebne.

Naš strokovni tim vam lahko kompetentno pomaga pri začetnih pripravah na uvajanje potrebnih sprememb povezanih z GDPR, in sicer z:

 • Izvedbo svetovalnih sestankov na temo uvedbe GDPR;
 • Videokonferenčnih posvetov v zvezi z uvedbo GDPR;
 • Izvedbo ocene/presoje razkoraka med trenutnim stanjem v podjetju in stanjem, ki se zahteva v skladu z GDPR;
 • Uvajanjem sprememb v podjetju zaradi zagotavljanja skladnosti z zahtevami GDPR;
 • Pripravo vse potrebne dokumentacije in izvajanjem pomoči pri implementaciji pravil v podjetje;
 • Pripravo DPIA analize;
 • Svetovanjem pri reševanju težav s strankami ali pri postopkih pred Informacijsko pooblaščenko;
 • Izobraževanjem in treningom zaposlenih v zvezi z zahtevami GDPR (v podjetju ali na daljavo na način »webinarja«), ter
 • Z nudenjem storitve DPO – pooblaščene osebe za varnost osebnih podatkov kot »outsourcing« funkcije v podjetju.

Pošlji nam sporočilo

  Standard*:

  ISO 9001ISO 14001ISO 27001ISO 45001IATF 16949FSC / PEFCISO 50001LCA analizaGDPRDrugo


  * obvezno polje.
  Strinjam se s splošnimi pogoji.