FSSC 22000: Sistem certificiranja varnih živil

 
 
 

FSSC 22000

Sistem je mednarodni standard, ki določa zahteve za sistem vodenja varnosti živil – osnovni živilski standard.

Standard za varnost živil je priznan s strani GFSI (Global Food Safety Initiative. Izdanih je bilo že več kot 22.000 certifikatov, kar ga uvršča med največje in najbolj  priznane standarde za vodenje varnosti in kakovosti živil na svetu. FSSC je kratica za Food Safety System Certification – organizacija za vzpostavitev sistema certificiranja varnih živil, ki je lastnica tega standarda. Oznaka 22000 izhaja iz ISO 22000, ki je standard za sistem vodenja varnih živil.

Vse zahteve tega standarda so splošne ter so  primerne za vse organizacije v prehranski verigi ne glede na velikost in kompleksnost. Primeren je tako za proizvajalce živil, krme in hrane za živali, kot tudi za predelovalce, gostince, prevoznike, distributerje, dobavitelje opreme, čistil in razkužil, proizvajalce embalaže in izdelkov,  ki  prihajajo v stik z živili.

Prednosti ob vpeljavi za podjetja:

  • Organizacije ob njegovi vpeljavi na bolj sistematičen način pristopijo k obvladovanju vseh področij, ki imajo vpliv na varnost proizvoda ali storitve ( viri, dokumentacija, PRP, usposobljenost, KU, izredne razmere in dogodki, HACCP plan, notranje presoje ipd. ter hkrati izpolnjujejo zahteve zakonodaje in pričakovanja odjemalcev;
  • višji nivo zagotavljanja varnosti živil,
  • mednarodna prepoznavnost in harmonizacija zahtev glede vodenja varnosti živil v živilskih in z živili povezanih dejavnostih na nacionalnem in na mednarodnem nivoju,
  • izpolnjevanje in preseganje zahtev zakonodaje standard poleg sedmih načel HACCP, elementov dobre proizvodne in higienske prakse, vsebuje tudi zahtevo po nenehnem izboljševanju,
  • zagotavljanje boljšega tržnega položaja,
  • stroškovna učinkovitost: zahteve standarda so usklajene z drugimi standardi ISO ( t.i. HSL), kar omogoča lažjo integracijo v obstoječi sistem vodenja (npr. po ISO 9001) in optimizacijo stroškov.

ISO 22000 je eden od treh »temeljev« na katerih sloni standard FSSC 22000

Druga dva temelja FSSC 22000 sta še: prerekvizitni programi, ki so nekatere splošni za vse kategorije, druge pa specifične za posamezne kategorije oz. skupine kategorij.

ISO 22000 je standard sistema za upravljanje varnosti hrane. FSSC ima 22000 v primerjavi s standardom ISO 22000 dve glavni dodatni prednosti.

  • Globalna pobuda za varnost hrane (GFSI) je shemo FSSC 22000 prepoznala v svojem letnem postopku primerjalne analize, kar pomeni več poslovnih priložnosti za organizacije s certifikatom FSSC 22000 na nacionalnih in mednarodnih trgih.
  • FSSC 22000 sistem ima zanesljiv program integritete, ki zagotavlja zaupanje v industriji potrošniškega blaga.

Standard omogoča organizaciji celovit nadzor nad sistemom vodenja kakovosti in varnosti izdelkov, obenem pa podrobno predpisuje tudi zahteve za izvajanje prerekvizitnih programov s čimer je zagotovljena varnost na najvišjem nivoju. Uporabi se lahko za katerikoli živilski in krmni proizvod (od surovin in krme do izdelkov, aditivov ali materialov v stiku z živili in krmo) neodvisno od velikosti organizacij.